• +359 899 987 123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Новини

Курс за машинист на автокран, кулакран, мостови и козлови кран през месец януари 2019 г.

Курс за специалност „Машинист на автокранове, кулакран, мостови и козлови кран"

 • 1. Програма за обучение:  Теория и практика: 300 учебни часа,
1.1. Продължителност на обучението - 40 дни.
1.2. Място на провеждане на обучението: - гр. Варна, бул. Сливница 166А - партер.

Курсът завършва с полагане изпит по теория и практика. На успешно преминалите обучението се издава свидетелство за правоспособност, издадено от Главна инспекция - Държавен технически надзор. Издадения документ е с национална и европейска валидност.
 
 • 2. Цени и начин на плащане:
 • 2.1. Крайна цена за обучение на група от 5 обучаеми - 350 лв.
 • 2.2. Условия на плащане -  по банков път.
Банка:”ЦКБ” АД – клон Варна; IBAN: BG43 CECB 9790 1056 5819 00 ; BIC: CECBBGSF
 
 • 3. Необходими документи за включване в курс:
 • 3.1. Медицинско свидетелство от личен лекар (вписва се специалността, за която ще се обучава лицето). Медицинското свидетелство следва да е заверено с печат от психо-диспансер, удостоверяващ, че лицето не се води на отчет.
 • 3.2. Снимки – 2 броя.
 • 3.3. Копие на свидетелство за завършено средно образование
 • 3.4. Копие на лична карта.
 • 3.5. Копие на шофьорска книжка. 
   
Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision