• +359 899 987 123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Новини

Курс за придобиване на сертификат за сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка за херметичност

Начало на курса: 27.07.19 г.

Необходими документи: Копие на лична карта, копие на документ за завършено минимум средно образование, две снимки паспортен формат.  

Волан Транс организира курс за разширяване на професионална квалификация за работа с озонобезопасни и флуорирани парникови газове, използвани при монтаж, експлоатация, ремонт и сервизна поддръжка на хладилни и климатични съоръжения и инсталации и термопомпи във връзка с Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламенти (ЕС) № 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ бр. 101 от 22.11.2015 г. относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.).
Сертификатът е със срок 5 години и е признат на територията на всички страни - членки на ЕС. Документът се издава от Българска Браншова Камара – Машиностроене на основание ПМС № 336 от 2008 г. ,Регламент (ЕС) 517/2014; (ЕС) 2015/2067 и ЗЧАВ изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22.12.15 г. За информация - 0899950115 - В. Генчев

Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision