• +359 899 987 123

С нас е по - лесно

Учебен център Волан Транс

Учебен център Волан Транс

С нас е по - лесно

Професии

Професии

Водач на МСП за обществен превоз

Специалност: Вътрешни и международни превози на пътници
Код: 8400901
Степен на квалификация: Първа
Описание:
Бр. Учебни часове: 300

Специалност: Вътрешни и международни превози на товари
Код: 8400902
Степен на квалификация: Първа
Описание:
Бр. Учебни часове: 300

Компютърен график

Специалност: Компютърна графика
Код: 2130601
Степен на квалификация: Трета
Описание: завършен VII клас или основно образование
Бр. Учебни часове: 960

Дизайнер

Специалност: Интериорен дизайн
Код: 2140106
Степен на квалификация: Трета
Описание: завършени VII клас или основно образование
Бр. Учебни часове: 960

Специалност: Аранжиране
Код: 2140104
Степен на квалификация: Трета
Описание: завършени VII клас или основно образование
Бр. Учебни часове: 960

Оперативен счетоводител

Специалност: Оперативен счетоводител
Код: 3440101
Степен на квалификация: Трета
Описание: завършени VII клас или основно образование
Бр. Учебни часове: 960

МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: Автотранспортна техника
Код: 5250201
Степен на квалификация: Втора
Описание: Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
Бр. Учебни часове: 600

Специалност: Пътностроителна техника
Код: 5250202
Степен на квалификация: Втора
Описание: Минимално входящо образователно равнище на обучавания - завършен клас от средното образование /Х - ти/ или завършено средно образование
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Монтьор на транспортна техника”, което се удостоверява с медицинско свидетелство.
Бр. Учебни часове: 660

Специалност: Водач на електрокари и мотокари
Код: 0
Степен на квалификация: Втора
Описание: Обучението е за част от професията с придобиване на правоспособност за управление на електрокари и мотокари. 
За записване в курс трябва да подготвите копие на документ за завършено образование, две снимки и медицинско свидетелство.
 
Бр. Учебни часове: 60

Специалност: Машинист на пътностроителни машини
Код: 0
Степен на квалификация: Втора
Описание: Обучение за част от професията с придобиване на правоспособност.
Успешно завършилите могат да управляват багер, грейдер, булдозер, челен товарач и валяк.
За записване - две снимки, документ за завършено образование и медицинско свидетелство за упражняване на тази професия.
 
Бр. Учебни часове: 60

Автобояджия

Специалност: Автобояджия
Код: 5251201
Степен на квалификация: Първа
Описание: завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
Бр. Учебни часове: 300

За записване

Завършен клас от средно или завършено средно образование, в зависимост от изискванията на програмата.
Кандидатът подава заявление за обучението си в съответната специалност или курс.
Срокът за подаване на документи е постоянен. 

Записване за курс


Степени и изисквания
за входящо и изходящо обрзователно равнище

Първа степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;
 • входящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • изходящото образователно равнище е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 г.;
 • продължителността на обучението е 300 учебни часа

Втора степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
 • продължителност на обучението е 660 учебни часа

Трета Степен

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;
 • входащото образователно равнище е завършени VII клас или основно образование;
 • изходящото образователно равнище е завършен средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
 • продължителност на обучението е 960 учебни часа

Лиценз № 200712507 - издаден на Център за професионално обучение към „ВОЛАН ТРАНС” ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 12/ 12.12.2007 г.


Автошкола Волан Транс всички права запазени ©
Уеб дизайн от Alphavision